Het zoeken naar antwoorden op ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.

Tarieven


De kostprijs van een volledige screening is afhankelijk van de onderzoeken die nodig zijn. Er wordt gemiddeld één afspraak per week gepland. Het eerste gesprek kost 55 euro. U dient een doorverwijzing van huis- of kinderarts te hebben en een terugbetalingsformulier voor psychotherapie van de mutualiteit.

Riziv - tarieven kinderpsychiater :

Terugbetaling voor diagnostische consultaties op voorschrift van huisarts, kinderarts of kinderneuroloog.Het voorschrift moet een kinderpsychiatrisch diagnostisch onderzoek vermelden

    Eigen bijdrage is 8,68 euro voor een bedrag van 194 euro

    Eigen bijdrage is 8,68 euro voor een bedrag van 93.93 euro

Riziv - tarieven logopedisch onderzoek:

    Taalonderzoek: 88.89 euro
    Pragmatiek en alle verdere onderzoeken: 42.33 euro
    Behandeling: 21.17 euro voor een half uur

Bij het opstarten van therapie zal een aanvraag tot terugbetaling van het onderzoek gebeuren. Deze is echter afhankelijk van de aard van het probleem, de leeftijd van het kind en de ernst van de taalproblematiek

.

Tarieven psycholoog:

    Intelligentie onderzoek: 120 euro - 150 euro
    Ontwikkelingsonderzoek: 80 euro
    Neuropsychologisch onderzoek: 80 euro per uur
    ADOS: 90 euro
    Behandeling: 50 euro
    Schooloverleg 60 euro

Psycholoog is niet erkend als paramedisch beroep en bijgevolg gelden hiervoor geen riziv - tarieven. U kan bij uw ziekenfonds een aanvraag doen tot gedeeltelijke terugbetaling. De terugbetaalde bedragen en voorwaarden verschillen per ziekenfonds. Bij het bedrag is verslaggeving inbegrepen.

    


Copyright © mozaïek